ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMLER

Almesan Alüminyum’da sürdürülebilir bir sistemin mümkün kılınması için farklı dış ve iç denetimler ile gelişme potansiyeli ortaya çıkarılmaktadır.  Denetimler, hataların ve risklerin analiz edilmesi için bir fırsat olarak görülmekte hem dış hem de iç denetimlerde şeffaflık ilkesinden ödün verilmemektedir.

AlmesanLab tarafından  İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına yoğun destek verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Almesan Alüminyum’un  Tabi Olduğu Denetimler

Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimleri

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • ECO2ALL Ürün Yönetim Sistemi
 • Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (2014/68/EU) Malzeme Üretimi için KYS Uygunluğu

YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) gereği gerçekleştirilen denetimler

Bağımsız finansal denetimler

İç Denetimler

 • Yönetim sistemleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetimler
 • Proses iç denetimleri
 • Ürün iç denetimleri

Müşterilerden tarafından organize edilen tedarikçi denetimleri (İkinci Taraf Denetimleri )

 • IWAY
 • GMP