Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlerken referanslarımız

  •  Selçuklu Holding kurumsal değerleri
  •  Almesan Alüminyum kurumsal değerleri
  •  Paydaşlarımızın geri bildirimleri ve beklentileri
  •  Holding ve şirket stratejileri
  •  Pazar şartları ve beklentileri
  •  Kurumsal ve yasal zorunluluklar
  •  AB Yeşil Mutabakatı
  •  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
  •  BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Almesan Alüminyum’un sürdürülebilirlik öncelikleri 2020 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik önceliklerinin hangi SKA’lara direkt ve dolaylı katkılarının olduğu tespit edilmiştir. Önceliklerimizin belirlenmesinde 2020 yılında hazırlamış olduğumuz paydaş analizi ve geri bildirimleri önemli rol oynamıştır.

Almesan Alüminyum’un paydaşlarından örnekleme metodu ile belirlediğimiz temsilciler, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın geri bildirimleriyle tamamlanan sürdürülebilirlik anketimizin sonuçları da önceliklerimizin belirlenmesine önemli katkı sağlamıştır.Önem Öncelikleri Matrisimizi oluştururken ve metriklerin belirlenmesinde SASB’nin dokümanlarından ve önerdiği yöntemlerden faydalanılmıştır.

Sürdürülebilirlik öncelikli başlıklarımız aşağıdadır:
1 İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 Risk Yönetimi | 3 Enerji Yönetimi | 4 Atık Yönetimi | 5 Su Yönetimi | 6 Ayrımcılıkla Mücadele ve Fırsat Eşitliği | 7 Sera Gazı Emisyonları | 8 Müşteri Memnuniyeti | 9 Ürün Kalitesi ve Güvenliği | 10 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele | 11 Bilgi Güvenliği Yönetimi | 12 Biyoçeşitlilik  |13 Tedarik Yönetimi | 14 Ar-Ge ve İnovasyon | 15 Eğitim ve Yetkinlik Yönetimi | 16 Paydaşlarla İletişim | 17 Çalışan Memnuniyeti | 18 Sosyal Sorumluluk | 19 İş Etiği ve Şeffaflık

Önem Öncelikleri Matrisi hazırlanırken önemli, çok önemli ve üst düzeyde önemli olmak üzere üç sınıf belirlenmiştir. Üç farklı renkle tanımlanmıştır.

Değerlendirmeler yapılırken bazı durumlarda 1 – 4 arasındaki puanlama üzerinden ortalama değerler alınmıştır. Bazı durumlarda daha netleştirmek amacıyla 100 tam puanlık değerlendirme üzerinden gidilmiştir. Matris,  diğer değerleme ölçütleri de dönüştürülerek 100 tam puan üzerinden grafik haline getirilmiştir.

Değerlendirme aralıkları aşağıda tanımlanmıştır. Paydaşların değerlendirmeleri 5 puan daha aşağıdan alınarak önem dereceleri arttırılmıştır.

  Önemli Çok Önemli Üst Düzeyde Önemli
Almesan Alüminyum > 55 55 – 65 ≤ 65
Paydaşlar > 50 50 – 60 ≤   60