İNOVASYON / AR-GE

Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu günden itibaren yeni ürünlerin üretilmesi, pazara sunulması ve mevcut üretim tekniklerine alternatif yenilikçi üretim tekniklerinin uygulanması konusunda yoğun çalışmalar yürütmüştür.

Bunların bir sonucu olarak 2018 yılında fikir bazında başlayan Araştırma ve Geliştirme Merkezi çalışmaları 2019 yılının stratejik hamlelerinden biri durumuna gelmiş ve fiziksel olarak da Almesan yeni bir yatırımın kararını vermiştir.

Ar-Ge kavramı sadece iş hayatında değil, hayatın tüm aşamalarında bir arayış ve öğrenme isteği içinde olan insanoğlunun aynı zamanda kendi şartlarını geliştirme konusundaki çabasının bir sonucudur.

Almesan Alüminyum araştırma ve geliştirme çalışmalarını yönetim sisteminin ana proseslerinden biri haline getirmiş ve ar-ge kavramını inovasyon ve verimlilik kavramlarıyla birlikte tanımlamıştır. Almesan Alüminyum üç stratejik hedef belirlemiştir:

 • Sürdürülebilir araştırma ve geliştirme kültürünün şirket geneline yayılması
 • Çalışanların kişisel gelişimi ve yetkinliğini arttıracak eğitime dayalı sistemin teşvik edilmesi
 • Ölçümlenebilir, doğru ve güvenilir proses verilerine dayalı karar verme mekanizması

İnovasyon ve verimlilik temelinde buluşan bu üç kavram ile Almesan İnovasyon ve Verimlilik Merkezi (İVME) şekillenmiştir.

Almesan Alüminyum’un Ar-Ge Strateji ve Hedefleri

 • Yüksek kalite ve düşük maliyet hedefinde yeni imalat teknolojilerinin / proseslerinin geliştirilmesi
 • Geliştirilecek yeni prosesler ile ülkemizde üretilemeyen ürünlerin farklı hammaddelerin kullanımı ile geliştirilmesi
 • Özgün, yenilikçi ve katma değerli ürün ve proses tasarımları ile fikri mülkiyete dayalı işletme değeri yaratılması
 • Almesan Alüminyum’un finansal performansına ar-ge ve İnovasyon sonucunu oluşacak katkının arttırılması
 • İhracat kalemlerinde katma değeri yüksek ürünlerin ar-ge çalışmalarına öncelik verilmesi
 • Üniversite- Sanayi işbirliği modelinin geliştirilmesi ve işbirliği sürekliliğinin sağlanması
 • Yeni geliştirilen projelerde uluslararası kabul gören ar-ge standartlarında, gerekli destek kriterlerini sağlayarak başarılı çalışmaların yapılması
 • Ulusal ve uluslararası desteklenen projelerde yer alınması,
 • Selçuklu Holding ile ortak projeler yürüterek, grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün, proses ve imalat yöntemlerinin geliştirilmesi


Malzeme

Almesan Alüminyum iki farklı sürekli döküm teknolojisine sahip olması sebebiyle müşterilerinin farklı taleplerine alternatif oluşturarak cevap verebilme avantajına sahiptir. Müşteriye özel alaşım tasarımı ve mekanik özelliklerin tasarımı gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ilk defa 6xxx serisi plakaların sürekli döküm ile üretimi Almesan Alüminyum tarafından gerçekleştirilmiştir.

 


Proses

Müşterilerin tesislerinde son tüketiciye ulaşan ürünlere dönüşen Almesan Alüminyum ürün grubunun üretim teknikleri ve prosesleri konusunda ar-ge çalışmaları yapılmaktadır. Daha verimli, çevreye uyumlu, düşük karbon izi ile üretim yapılacak prosesler Almesan Alüminyum’un öncelikleri arasında yer almaktadır. Müşterilerle birlikte alternatif üretim teknikleri üzerine de ortak çalışmalar yürütülmektedir. Üretim proseslerinde kullanılan spesifik sarf malzemelerinin alternatif üretimleri, yeniden kullanılabilir hale getirilmesi diğer önemli proses ar-ge çalışmalarıdır.

 


Ürün

Günümüzde daha çok önem kazanan otomotiv, savunma ve havacılık sektörlerindeki alüminyum kullanımında mekanik dayanım açısından özel alaşımlar öncelik kazanmaktadır. Bu alaşımlar tasarımı, üretim proseslerinin oluşturulması ve müşterilerin istediği ürünlere dönüştürülmesi için ar-ge çalışmaları yürütülmektedir. Otomotiv sektörü için 6xxx serisi alaşımlardan yapılan salıncak parçaları ve teknik pullarla müşterilerin işletmelerindeki proses aşamalarında % 50’nin üzerinde operasyon avantajı sağlanmıştır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Almesan Alüminyum yapmış olduğu tüm ar-ge ve İnovasyon çalışmalarında izleme, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmaktadır. Laboratuvarda yer alan spektrometre cihazı ile kimyasal kompozisyon belirlenmektedir. Çok amaçlı çekme-basma test cihazı ve sertlik ölçüm cihazı ile mekanik özelliklerin tespiti yapılmaktadır. Yapılan malzeme çalışmaları sonucunda doğru kondisyonlama ve nihai ürünün performansına etkisinin ölçümlenmesi için prototip laboratuvarında öncü numune çalışmaları yapılmaktadır.