Almesan Akademi


Mesleki Eğitim Modülleri
‘’Yeni pazarlar, yeni müşteriler, yeni hedefler için en önemli kaynak, yetkin insan kaynağıdır.’’ ilkesiyle Almesan Akademi, Almesan’ın kendi bünyesinde eğitimciler yetiştirmesi, kendi eğitimcileri aracılığıyla çalışanlarının eğitilmesi ve genel yetkinlik seviyesinin yukarıya çekilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Eğitim, Yetkinlik ve Performans Geliştirme olarak üç ana alanda çalışma yürütmektedir.

Almesan Akademi olarak hedeflerimiz;

 • Almesan çalışanlarının iş hayatında ve günlük hayatında kullanacakları bilgileri edinmelerini sağlamak
 • Almesan’ın her çalışanı için yol gösterici olmak
 • Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, meslek yüksekokulları, meslek liseleri, mesleki yeterlilik kurumu gibi kurumlar ile işbirliği gerçekleştirmektir.

‘Birlikte Öğrenme Hedefimiz’ ile Yönetici sorumluluğu taşıyan her Almesan personelinin (beyaz – mavi yaka ayrımı yapılmaksızın) , 1 yılda en az bir meslektaşının kişisel gelişimine katkıda bulunması, yetkinlik seviyesinin arttırılmasında pay sahibi olması amaçlanmıştır. Buna göre hazırlanan eğitimlerin dayandığı temeller aşağıdaki gibidir:

 • Mesleki bilgilenme ve devamında uzmanlaşmaya yönelik teknik eğitimler (örneğin operatörlük)
 • Her işin ve sürecin kalitesine yönelik eğitim modülleri
 • Her işin ve sürecin çevre ve İSG kurallarına yönelik eğitim modülleri (ergonomik çalışma koşulları dâhil)
 • Her işin ve sürecin enerji verimliliğine yönelik eğitim modülleri
 • Her işin ve sürecin bilgi yönetimine ve veri girişine yönelik eğitim modülleri

Eğitim temellerine göre aşağıdaki eğitim modülleri hazırlanmıştır:

 1. Eğitimcinin Eğitimi
 2. Alüminyum Temel Eğitimi
 3. İkiz Bant Döküm Hattı Operatörlüğü Programı
 4. Merdaneli Döküm Hattı Operatörlüğü Programı
 5. Soğuk Hadde Hatları Operatörlüğü Programı
 6. Tavlama ve Isıl İşlem Operatörlüğü Programı
 7. Pres Hatları Operatörlüğü Programı
 8. Levha Değerlendirme Hatları Operatörlüğü Programı
 9. Paketleme Operatörlüğü Programı
 10. Taşıma, Yükleme, Kaldırma Eğitimi
 11. Potalı Döküm Operatörlüğü Programı
 12. Operasyonel Kalite ve Laboratuvar Yönetimi

Oryantasyon Eğitimleri

Pandemi şartlarına uygun olarak oryantasyon eğitimleri kontrollü olarak devam etmektedir. İşletmemize yeni başlayan personellerin de mevcut personellerin de oryantasyon eğitiminin yanı sıra genel ve kendi çalışma alanına özel İSG eğitimi alması zorunludur. Eğitimler periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon Eğitimleri, çalışanlarımızın takım çalışmasına yönelik farkındalığını arttırmak, sinerji ve verimliliği üst seviyeye çıkarmak, başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlamak, çalışma süreçlerini olumlu yönde etkilemek, liderlik becerileri ve özgüven kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Acil Durum Eğitimleri

Almesan Alüminyum’un risk değerlendirmelerinde yer alan önceliklere göre eğitimler gerçekleştirilmektedir. Yılda en az bir kez olmak üzere her senaryo için tatbikatlar ve ardından eğitim gerçekleştirilmektedir.