ECO2ALL


 


Akademik İşbirliği

Hedeflenen alaşım serilerinin geliştirilmesi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin malzeme mühendisliği bölümleri ile işbirliği yapılmaktadır.

Tedarikçi ve Tedarik Zinciri Geliştirme Programı

Türkiye’de hedeflenen kalitede geri dönüşümle külçe üretimi gerçekleştirecek tedarikçiler ürün kalitesi, tedarik zincirinin sürekliliği, verimli enerji kullanımı, düşük karbon izi konularında bilinçlendirilerek sürdürülebilir bir tedarik zinciri için çalışılmaktadır.

Ar-Ge

Malzeme ve alaşım tasarımı, hedeflenen teknik özelliklere uygun üretim prosesinin tasarımı, ürün aralıklarının ve kabiliyetlerinin belirlenmesi, test ve geçerli kılma çalışmaları Almesan İVME’de gerçekleştirilmektedir.


Son Ürüne Uygunluk

% 100 geri dönüşümlü malzemelerden ve düşük karbon ayak izi ile üretilen ECO2ALL disklerin mutfak gereçlerine dönüştürülmüş hallerinde kısa ve uzun dönem dayanım testleri yapılarak son ürün olarak performansı incelenmektedir.


Ürün Uygunluk Beyanı

ISO 14021:2016 Çevre Etiketleri ve Beyanlarına uygun olarak ECO2ALL ürünlerinin uygunluk beyanları Almesan Alüminyum tarafından hazırlanmıştır. Beyanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Bağımsız Denetim

Almesan Alüminyum ECO2ALL Ürün Yönetim Sistemi, tedarik yönetimi, planlama, üretim, satış, test ve değerlendirme süreçleriyle birlikte geri dönüşüm oranı ve sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını da içerecek şekilde Bureau Veritas tarafından denetlenmiş olup, dokümantasyon ve kayıt sistemi ile işletme uygulamalarının tam uyumluluğu teyit edilmiştir. İlgili denetim raporuna ulaşmak için tıklayınız..