Sürdürülebilirlik Politikamız


BM Küresel İlkeleri, Almesan Alüminyum kurumsal değerleri ile tam olarak örtüşmekte, insan hakları,, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıklarında toplanmış küresel ilkeler Almesan Alüminyum tarafından desteklenmektedir.

BM Küresel İlkeleri temelinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ve AB Yeşil Mutabakatı da bütünleştirerek katkı sunabileceğimiz başlıkları belirledik.

Şu ana kadar küresel ölçekte yapılan hatalar ve alınan derslerin sonucunda daha iyi bir geleceğe adım atmak için “Gelecek nesiller için bugünden başlayalım” ilkesözünü benimsedik ve bu temelde sürdürülebilirlik politikamızı beş ana gruba ayırdık.

Küresel pazarda farklı müşteri gruplarına hitap eden Almesan Alüminyum, rekabet koşulları ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını kurumsal yönetiminin bir parçası haline getirmiştir. 2025 Sürdürülebilirlik Stratejik Planı, sürdürülebilirlik komitesince hazırlanmıştır.

Paydaş Odaklı Sürdürülebilirlik


Paydaşlarıyla sürekli iletişim ve işbirliği halinde olan, paydaşlarının sesini duyan ve paydaşlarının geri bildirimlerini önemseyen bir kurum olarak paydaşlarımızla sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Çalışan Odaklı Sürdürülebilirlik


Tüm operasyonlarında önce insan temel ilkesiyle hareket eden, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayan, yetkinlik ve performans gelişimi için eğitimi destekleyen, ayrımcılığı ortadan kaldırmış bir firma olarak tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunan, çalışanlarının memnuniyeti ve firma bağlılığı sürekli artan bir firma olmayı hedefliyoruz.

Çevre Odaklı Sürdürülebilirlik


Faaliyetlerini çevreyi koruyacak şekilde yürüten, doğal kaynakları doğru ve verimli kullanan, süreçlerini düşük karbon izi hedefleriyle planlayan ve geliştiren bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ana referanslarımızdaki çevre konularına katkı sunuyoruz. Etkin malzeme yönetimi ile geri dönüşümlü malzemelerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekliyoruz.

Müşteri Odaklı Sürdürülebilirlik


Ürünlerimizi küresel pazarın rekabetçi koşullarına uygun değer maliyetle üreterek arz ediyoruz. Zamanında gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla, ürün kalitesini ve güvenliğini müşteri beklentilerinin üzerinde karşılıyoruz. Yenilikçi üretim teknikleri ve ürünler için müşterilerimizle ortak akıl üreterek sürdürülebilir bir pazar ve müşteri memnuniyetini hedefliyoruz.

Gelecek Odaklı Sürdürülebilirlik

Toplumun bir parçası olarak üretimin dışında hayatın içindeki sorumluluklarımızın da farkındayız. Holding bünyesinde planlanan ve gerçekleştirilen sosyal proje ve faydalara destek veriyoruz. Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunuyoruz.

En önemli rekabet gücü olan bilginin ve tecrübenin değerini biliyoruz. Doğru işlenmiş, güvenli ve amacına uygun bilgi yönetimiyle bilgi toplumunun bir parçası olmayı hedefliyoruz. Verilerin dijital ortamda yönetilmesi için alt yapı yatırımları yapıyoruz. Çevre ve çalışan dostu süreçleri de göz önüne alarak araştırma, geliştirme ve inovasyonla yeni ürünler ve bununla yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

Bugünü emanet aldığımız yarının nesillerini mutlu ve yaşanabilir bir geleceğe ulaştırmak için, sürdürülebilir bir dünyayı destekliyoruz.