Yönetişim Yapısı

 

 

Yönetişim Yapısı

Küresel pazarda farklı müşteri gruplarına hitap eden Almesan Alüminyum, rekabet koşulları ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını kurumsal yönetiminin bir parçası haline getirmiştir. 2025 Sürdürülebilirlik Stratejik Planı, sürdürülebilirlik komitesince hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarını Genel Müdürün başkanlığında yürütür. Belirlenmiş dönemlerde komite raporlarının yönetim kuruluna sunumu ve değerlendirilmesi Genel Müdür tarafından gerçekleştirilir.

Komitenin koordinasyonu Genel Müdür Yardımcısı  tarafından sağlanır. Komitede çalışma konularıyla bağlantılı olarak farklı bölümlerden bir veya gerektiğinde birden fazla temsilci bulunabilir. Komitede yönetim sistemleri, insan kaynakları ve idari işler, enerji yönetim komitesi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, bilgi güvenliği, verimlilik ve iç denetim konularında görev alacak kişiler yer alır. Birden fazla konunun tek kişi tarafından yürütülmesi mümkündür.