İK İlkelerimiz

İK İLKELERİMİZ


  1. İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.
  2. Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak.
  3. Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.
  4. Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak.
  5. Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak.